Enkeli taivaan

Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte
säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille
nyt tulevan.
Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne
syntynyt, ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi
makaapi.
Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt makaapi:
Hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan poika,
Jeesukses.